COVID-19 (Corona virus) update: 23 maart 2020

Allereerst willen wij al onze patiënten van de afgelopen weken bedanken voor het getoonde begrip na aanleiding van alle maatregelen die wij hebben moeten nemen binnen onze praktijk.

Helaas zijn de maatregelen vanaf 23 maart wederom aangescherpt en treffen u en onze praktijk wederom. Voor ons als praktijk wordt gevraagd om vanaf 23 maart zoveel mogelijk te werken via een zogenaamd video-consult in plaats van te behandelen op onze een van onze locaties. Al onze vestigingen zijn dan ook vanaf 23 maart tot nadere order, maar tenminste tot 6 april 2020, gesloten.

Uw therapeut neemt op zo kort mogelijke termijn contact met u op om uw verdere behandelplan te bespreken. Hij of zij bespreekt dan ook met u of een video-consult mogelijk is.

Heeft u ernstige klachten en toch zorg belt u dan met onze praktijk zodat wij u het juiste advies kunnen geven. Zie afbeelding hiernaast.

Wij zullen er alles aan doen om u de beste zorg te bieden die binnen ons bereik ligt.

Zodra er veranderingen rondom de regelgeving van het coronavirus zijn die invloed hebben op onze praktijk vermelden we dat op deze website.

Excuus voor het ongemak, wij danken u nogmaals voor het getoonde begrip.

Team FysicX