Wat is echografie

Echografie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsels en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Ook weefselschade, na een (sport)blessure, is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan door het gebruik van echografie worden bewaakt. Een echografisch onderzoek levert sneller en meer informatie op. FysicX heeft de beschikking over een eigen echografieapparaat.

Hoe werkt echografie

Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. De golven worden uitgezonden door een zender (transducer) die geplaatst wordt op de huid. Deze transducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer die de geluidsgolven naar elektrische signalen vertaalt. Deze signalen verschijnen als grijswaarden op het scherm, waardoor er  een echo- afbeelding van de weefsels ontstaat.

Hoe verloopt een onderzoek met echografie

De patiënt neemt, afhankelijk van het te onderzoeken gebied, plaats op een stoel of op de behandelbank. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een transparante gel tussen de transducer en het lichaam, ontstaat er een goed contact en worden luchtbellen tussen transducer en huid verdreven. De fysiotherapeut “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst, een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel gedaan en de patiënt voelt er niets van. Bij uitzondering kan er bij het “scannen” van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten. De bevindingen van het onderzoek worden geanalyseerd en na de analyse met u besproken. Een verslag van onze bevindingen krijgt u mee naar huis.

Wat zijn de voordelen van echografie

  • Echografie is eenvoudig toepasbaar.
  • Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast
  • Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk
  • Echografie wordt niet beïnvloedt door pacemakers of metaal in het lichaam

Kosten en vergoeding

Een echografie onderzoek word gecombineerd met een fysiotherapeutisch onderzoek en valt daardoor onder de aanvullende verzekering. Dus als u middels DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie, zonder verwijzing van uw huisarts)  of middels een verwijzing door huisarts of specialist, wordt het onderzoek als fysiotherapeutisch consult gedeclareerd en vergoed door uw verzekering.

Als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en dus op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een consult fysiotherapie bij u gedeclareerd.